วันนี้ ดอกเยอบีร่า บาน

posted on 27 Feb 2015 16:38 by saravitthathip
แล้ววันนี้ ดอกเยอบีร่า บาน ดอกมันสีแดงสด สวยงามมากๆ และ อากาศ ก็ร้อนมากๆ เหมือนๆกับกลายๆวันที่ผ่านมา ฤดูร้อน มาถึง 2 สัปดาห์แล้ว ทุกๆวัน ฉันจะเอาผ้าห่ม มาตากแดด ข้างๆ บ้าน ฉันคิดว่า มันเป็ันสิ่งปกติ ประจำวัน ของหลายๆ คน เอาผ้าห่มมาตากเหมือนกับเป็นกิจวัตรประจำวัน ที่นี้ แดด มีมาก และอากาศร้อนเกือบทั้งปี วันอากาศร้อนเหมือนทุกๆวันใน 2 สัปดาห์นี้ ตอนเที่ยง ไม่มีลูกค้าเข้าร้าน ฉันได้เห็นดอกไม้ที่ปลูกไว้ในกระถางออกดอกสีสวยๆ สูดลมหายใจลึกๆซิ โอ้ !ความสุขอยู่ใกล้ แค่นี้เอง! ดอกเยอบีร่า ของฉัน