อากาศ ร้อน จัง

posted on 25 Feb 2015 16:13 by saravitthathip
ปีนี้อากาศร้อน มากๆ ต้นไม้เริ่มเฉา และ บางต้นก็เปลี่ยนสี จากสีเขียว เป็นสีเทา ตอนเป็นเด็ก มีบ้านอยู่ในสวน มีใต้ถุนสูง ใต้ถุนมีเปล ที่พ่อผูกไว้ ให้ลูกๆ เล่น และมีแคร่ ไม้ ไว้นั่งและ นอน เล่น แม่ชอบมานั้งใต้ถุนบ้าน โดยมีพวกเราล้อม หน้า ล้อมหลัง ฉันไม่ได้ชอบเปล แต่ชอบต้นไม้ ต้นยี่สุ่น ออกดอกตั้งปี และ ต้นดาวเรือง ก็ เหมือนกัน มันถูกหว่าน โดย เมล็ด จากต้นเดิมเมื่อดอกมันเริ่ม แก่ และ เปลี่ยนสี จากสีเหลืองสด เป็นสีน้ำตาลออกดำ ต้นดาวเรืองสูง จนฉันสามารถ เอาตัวเอง ลอด เข้าไปนั้งเล่น เมื่อเอามือไปเด็ด ดอก หรือ ใบของมัน ทำให้ได้กลิ่น เป็นกลิ่นเฉพาะ ไม่เหมือนดอกไม้ชนิดใด ปีนี้อากาศร้อนมากๆ ต้นดาวเรืองที่ฉันปลูกไว้ ข้างบ้าน เริ่ม เหี่ยว แม้จะรดน้ำทุกวัน ตาม แต่ถ้ามองลงไปข้างใต้ต้นที่เริ่มเหี่ยวเฉา ก็มีต้นเล็กๆ โผล่ขึ้นมาจากดิน มากมายหลายต้น ชีวิต ก็ เป็น แบบนี้ เมื่อถึงเวลา ก็ ต้องคืนให้กับธรรมชาติ และมีสิ่งใหม่เกิดขึ้น เสมอ อีกไม่กี่วัน ก็จะมีดอกดาวเรือง ผลิตบานอีกครั้ง.