เป็นคนมีเพื่อนน้อย ค่ะ เพราะพูดน้อย วันๆๆ พูดอยู่ไม่กี่คำ ค่ะ แต่ก็ชอบเขียนมากกว่า ยิ่งนานวันยิ่งรู้ว่า ตัวเองชอบเขียนมากกว่า พูดเสียอีก...จะว่าไปแล้ว คนเราก็ แปลกดี ยิ่งอายุมากขึ้น เรา ยิ่งต้งคิดเวลาจะพูด ทุกที ยิ่งดูเหมือนว่า ขบวนการพูด ต้องใช้เวลา กลั่นกรองทุกๆคำ ไม่เหมือน ตอน เป็นเด็ก นึกอยากจะพูดอะไรก็พูดได้ตามใจ เสมอ ...ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม...

edit @ 25 Jun 2014 15:52:47 by Ayaka Chinatsu