นิทานก่อนนอนของ แม่

posted on 25 Jun 2014 15:35 by saravitthathip
แม่ มักจะเล่า เรื่อง ราว ให้พวกเราฟังก่อนนอนเป็นประจำ ยกเว้น บางคืนที่แม่เข่านอนก่อนพวกเรา ซึ่งพวกเรา 3 คน มักจะนั่งดู โทรทัศน์ กันจนดึก...รายการเดิมๆ และ การ์ตูน เรื่องเดิมๆ ตอนใหม่บ้าง เก่าบ้าง

edit @ 15 May 2015 16:00:10 by Ayaka Chinatsu