บทคัดย่อ 

 

 

มะละกอสุกมีประโยชน์อีกอย่างที่สำคัญคือ ในผลสุกจะมีวิตามินเอ แคลเซียม วิตามินบี1 วิตามินบี2 และสารอาหารที่สำคัญสำหรับคุณสาวๆ นั่นคือ เบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีสรรพคุณ ในด้านความงามเช่น บำรุงผิวพรรณ ลดริ้วรอยก่อนวัยอันควร ชะลอความแก่ ฯลฯนับได้ว่ามะละกอเป็นผลไม้เพื่อความงามก็ไม่น่าจะผิด

ประโยชน์ของมะละกอที่มากมายทั้งสรรพคุณทางยาและประโยชน์ของมะละกอในด้านช่วยบำรุงความงามของสตรีและให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เพียงเท่านี้ก็ทำให้มะละกอเป็น “ผลไม้เพื่อสุขภาพ” ได้อย่างแท้จริงสิ่งที่หาได้ง่ายภายในบ้านมาใช้ให้เป็นประโยชน์  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสามัคคี  ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 

          คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ ………….ได้กรุณา แนะนำความรู้เรื่องการนำมะละกอ มาใช้ประโยชน์และขอขอบพระคุณ…………….. ที่กรุณาให้คำแนะนำในการจัดทำโครงงาน  และเป็นที่ปรึกษาโครงงาน 

 

            สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ คณะผู้จัดทำโครงงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ  ให้ข้อแนะนำเสนอแนะ  ทำให้ผลงานออกมาได้

 

 

 

 

 

 

คณะผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำนำ 

 

 

            รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอโครงงาน  เรื่อง  สมุนไพรครีมพอกหน้าคณะผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาจากหนังสือ  ผลไม้และน้ำผึ้งมาผสมรวมกันในปริมาณที่เหมาะสม จึงออกมาเป็น สมุนไพรที่ใช้เป็นครีมพอกหน้า เพื่อช่วยบำรุงผิวหน้า ให้นวลเนียน และดูอ่อนเยาว์   

 

            ด้วยความตั้งใจ  สามัคคี  ในการนำเสนอโครงงานชิ้นนี้  เพื่อให้ได้ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้และสนใจในสุขภาพผิวที่ดี

 

 

 

 

 

 

คณะผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่  1 

บทนำ

 

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

 

                เนื่องจากประโยชน์ของมะละกอที่มากมายทั้งสรรพคุณทางยาและประโยชน์ของมะละกอในด้านช่วยบำรุงความงามของสตรีและให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เพียงเท่านี้ก็ทำให้มะละกอเป็น “ผลไม้เพื่อสุขภาพ” ได้อย่างแท้จริงมะละกอสุกยังมีประโยชน์อีกอย่างที่สำคัญคือ ในผลสุกจะมีวิตามินเอ แคลเซียม วิตามินบี1 วิตามินบี2 และสารอาหารที่สำคัญสำหรับคุณสาวๆ นั่นคือ เบต้าแคโรทีน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีสรรพคุณ ในด้านความงามเช่น บำรุงผิวพรรณ ลดริ้วรอยก่อนวัยอันควร ชะลอความแก่ ฯลฯ นับได้ว่ามะละกอเป็นผลไม้เพื่อความงามก็ไม่น่าจะผิด และสามารถทำใช้เองได้ภายในครอบครัว เพื่อสุขภาพผิวที่ดี และลดรายจ่ายจากการซื้อเครื่องสำอาง ที่มีราคาแพง

 

วัตถุประสงค์ของการการศึกษา

 

            1.  เพื่อแปรรูปสมุนไพรให้ให้ใช้ประโยชน์ด้านความงามของผิวพรรณ              

2.  เพื่อศึกษาครีมพอกหน้าจากสมุนไพร   จากสมุนไพรใกล้ตัว

 

สมมติฐานการศึกษา

 

                สามารถนำมะละกอแปรรูปเป็นครีมพอกหน้าสมุนไพรที่ง่ายต่อการใช้

 

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

 

                ตัวแปรต้น            

                                มะละกอ

 

                ตัวแปรตาม

                                สุขภาพผิวหน้าที่ดี

 

                ตัวแปรควบคุม

                                ปริมาณมะละกอที่ใช้

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

                1.  ได้รับความรู้จากการทำครีมพอกหน้าสมุนไพร

                2.  ได้รับประโยชน์จากการทำครีมพอกหน้าสมุนไพร

                3.  ฝึกฝนการทำงานเป็นกลุ่ม และการทำงานอย่างเป็นระบบ

           

 

ขอบเขตของการศึกษาโครงงาน

 

                ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 7 คน  ในการศึกษาทดลองใช้ ครีมพอกหน้าสมุนไพรโดยการทดลอง จำนวน 1  ครั้ง  กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรจากการสุ่มชาวบ้านละแวกใกล้เคียง       ม.11 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยใช้เวลา 2 วัน  ติดต่อกัน เช้า เย็น การนั้นก็แจกแบบสอบถามเพื่อ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล  เวลาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้  คือ ช่วงเดือน  กันยายน 2553

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

บทที่  2 

การศึกษาเอกสารอ้างอิง 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Carica papaya  L.

ชื่อสามัญ  Papaya, Pawpaw, Tree melon

วงศ์  Caricaceae

ชื่ออื่น :  มะก้วยเทศ (ภาคเหนือ) หมักหุ่ง (ลาว,นครราชสีมา,เลย) ลอกอ (ภาคใต้) กล้วยลา (ยะลา) แตงต้น (สตูล)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 3-6 เมตร เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาลออกขาว ลำต้นตรง ไม่มีแก่น แตกกิ่งก้านน้อย มีรอยแผลใบชัดเจน มียางขาวข้น ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับรอบต้นหนาแน่นที่ปลายยอด ใบรูปฝ่ามือ ขนาด 80-120 ซม. ขอบใบเว้าเป็นแฉกลึกถึงแกนก้าน ก้านใบเป็นหลอด กลมกลวงยาว 25-100 ซม. ดอก ดอกแยกเพศอยู่คนละต้น ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อยาวห้อยลง ดอกสีขาว กลีบดอกมี 5 กลีบ มีกลิ่นหอม ดอกเพศเมียสีขาว ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบ ดอกมีขนาดใหญ่ กว่าดอกเพศผู้ ผล รูปกระสวย ผิวเรียบ เปลือกบาง มียางสีขาว ผลสดสีเขียวเข้ม พอสุกเปลี่ยนเป็นสีส้ม รับประทานได้ มีเมล็ดมาก เมล็ดกลม สีดำ มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีขาวใส
ส่วนที่ใช้
: ผลสุก ผลดิบ ยางจากผลหรือจากก้านใบ ราก

สรรพคุณ :

 • ผลสุก - เป็นยากัน หรือแก้โรคเลือดออกตามไรฟัน เป็นยาระบาย
 • ยางจากผลดิบ - เป็นยาช่วยย่อย ฆ่าพยาธิ

ราก - ขับปัสสาวะ

วิธีและปริมาณที่ใช้ :

 • เป็นยาระบาย
  ใช้ผลสุกไม่จำกัดจำนวน รับประทานเป็นผลไม้
 • เป็นยาช่วยย่อย
  ก. ใช้เนื้อมะละกอดิบไม่จำกัด ประกอบอาหาร
  ข. ยางจากผล หรือจากก้านใบ ใช้ 10-15 เกรน หรือถ้าเป็นตัวยาช่วยย่อยแท้ๆ ( Papain )
 • เป็นยากัน หรือแก้โรคลักปิดลักเปิด โรคเลือดออกตามไรฟัน
  ใช้มะละกอสุกไม่จำกัด รับประทานเป็นผลไม้ ให้วิตามินซี
 • ราก เป็นยาขับปัสสาวะ

ข้อควรระวัง :
          สำหรับผู้ที่รับประทานมะละกอสุกติดต่อกันเป็นจำนวนมาก เป็นเวลานาน อาจทำให้สารมีสีพวก carotenoid ไปสะสมในร่างกายมากเกินไป ทำให้ผิวมีสีเหลือง

สารเคมี :

 • ในผลมะละกอ ประกอบด้วย โปรตีน 0.5 % คาร์โบไฮเดรต 9.5 % แคลเซี่ยม 0.01 % ฟอสฟอรัส 0.01 % เหล็ก 0.4 มิลลิกรัม/100 กรัม และสารอื่นๆ อีกเล็กน้อย
 • ในส่วนของเนื้อมะละกอ จะมี sucrose, invert sugar papain, malic acid และเกลือของ Tartaric acid, citric acid และ pectin จำนวนมาก (มีทั้งในผลดิบด้วย) และ pigment พวก carotenoid และวิตามินต่างๆ

ยางมะละกอ มี enzyme ชื่อ papain ซึ่ง papain เป็นชื่อรวมสำหรับเรียกเอนไซม์จากน้ำยางมะละกอ ซึ่งประกอบด้วย papain 10% chymopapain 45% lysozyme 20%

 

โยเกิร์ต

โยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์นมซึ่งผ่านขบวนการหมัก  ทำให้มีรสเปรี้ยวและมีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว  ซึ่งมีต้นกำเนิดแถวเทือกเขาคอเคซัสของรัสเซีย   ในโยเกิร์ตจะประกอบด้วยแบคทีเรียหลักๆ 2 ชนิดด้วยกันคือ Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus bulgaricus ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้จะทำปฏิกิริยาเปลี่ยนนมให้เป็นโยเกริ์ต   นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการเติมแบคทีเรีย Bifido และ Lactobacillus casei ในโยเกิร์ตเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารอีกด้วย

                คุณค่าทางอาหารของโยเกิร์ตนั้นจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณแบคทีเรียที่ยังมีชีวิตในโยเกิร์ตในขณะที่รับประทาน  ดังนั้นขบวนการผลิต การบรรจุ การเก็บ  ตลอดจนการขนส่ง ล้วนแล้วแต่มีผลต่อคุณภาพของโยเกิร์ต  ถึงแม้ว่าจะไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนในการกำหนดคุณภาพของโยเกิร์ต แต่โยเกิร์ตที่ดีควรมีแบคทีเรียที่ยังมีชีวิต 100 ถึง 1000 ล้านตัวต่อปริมาณโยเกิร์ต 1 มิลลิกรัม

                กระเพาะอาหารจัดเป็นปราการสำคัญในการกำจัดเชื้อโรค เนื่องจากความเป็นกรดในกระเพาะสามารถฆ่าแบคที่เรียหลายๆชนิดก่อนที่เชื้อโรคเหล่านี้จะผ่านไปยังลำไส้  แบคทีเรียในโยเกิร์ตก็เช่นเดียวกัน จะถูกทำลายไปจำนวนหนึ่งเมื่อผ่านไปที่กระเพาะอาหาร ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องรับประทานโยเกิร์ตในปริมาณที่มากพอ เพื่อให้แบคที่เรียที่มีประโยชน์เหล่านี้จำนวนหนึ่งเหลือรอดผ่านไปยังลำไส้ได้  อย่างไรก็ตามในลำไส้เองก็มีแบคทีเรียมากมายหลายประเภทอาศัยอยู่ บางชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกาย บางชนิดไม่มีประโยชน์   เมื่อเรารับประทานโยเกริ์ต แบคทีเรียที่อยู่ในโยเกิร์ตจัดเป็นสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย แบคทีเรียเหล่านี้จึงไม่สามารถที่จะเกาะติดผนังลำไส้ได้ ดังนั้นจึงถูกขับออกจากลำไส้อย่างรวดเร็ว ในรูปของอุจจาระ

                การรับประทานโยเกิร์ตให้ได้รับประโยชน์เต็มที่นั้นต้องรับประทานเป็นประจำและต้องเป็นปริมาณที่มากพอ เพื่อให้มีปริมาณแบคทีเรียในลำไส้ปริมาณหนึ่ง  เนื่องจากแบคทีเรียใน        โยเกิร์ตจะถูกขับออกจากร่างกายในเวลาไม่นานนัก

                โยเกิร์ตจัดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท probiotics ซึ่งหมายถึงอาหารที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  เนื่องจากสามารถปรับสมดุลของเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของผู้บริโภค    ผลิตภัณฑ์ประเภท probiotics นอกจากโยเกิร์ตแล้ว ยังได้แก่ นมเปรี้ยว ผักดอง  คีเฟอร์

 

    โยเกิร์ตเป็นแหล่งของโปรตีนชั้นดี  ในโยเกิร์ต 8 ออนซ์ประกอบด้วยโปรตีนประมาณ 10-14 กรัม ซึ่งเป็นปริมาณเท่ากับ 20 % ของความต้องการโปรตีนในแต่ละวัน และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างนมกับโยเกิร์ตปริมาณเท่ากัน ในโยเกิร์ตจะมีโปรตีนปริมาณมากกว่า  นอกจากโยเกิร์ตจะเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยโปรตีนแล้ว โปรตีนในโยเกิร์ตยังเป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย

โยเกิร์ตช่วยลดระดับคลอเลสเตอรอล  จากการศึกษาพบว่าโยเกิร์ตสามารถลดปริมาณคลอเลสเตอรอลได้เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ในโยเกิร์ตสามารถกำจัดคลอเลสเตอรอลได้ และทั้งนี้โยเกิร์ตก็สามารถรวมตัวกับกรดน้ำดีซึ่งเป็นสารตั้งต้นของคลอเลสเตอรอลได้

โยเกิร์ตช่วยให้เด็กเจริญเติบโตได้ดี  เนื่องจากในโยเกิร์ตเป็นแหล่งของโปรตีนที่ย่อยง่ายและกรดแลคติคในโยเกิร์ตจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมแร่ธาตุเข้าผ่านลำไส้

  น้ำผึ้ง 

สรรพคุณของน้ำผึ้ง

ฤทธิทางยา มีงานวิจัยในหลายประเทศ ยืนยันว่าน้ำผึ้งมีฤทธิ์ทางยา ดังนี้

1. ต้านจุลชีพ (ฆ่าเชื้อโรค) เนื่องจากความเข้มข้นของน้ำผึ้ง จะมีแรงดันออสโมซิส (Osmotic Pressure) ดูดน้ำจากเซลล์เชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคฝ่อตาย นอกจากนี้สภาพความเป็นกรด และสารบางชนิด สามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ได้

2. แก้ท้องเดิน จากฤทธิ์ต้านจุลชีพ ประกอบกับสารน้ำตาลซึ่งสามารถใช้แทนน้ำตาล (เป็นส่วนประกอบสำคัญของสารละลายน้ำตาล เกลือแร่ หรือโออาร์เอส ในการทดแทนสารน้ำในผู้ป่วยที่มีอาการท้องเดิน ) นอกจากนี้น้ำผึ้งยังช่วยเร่งให้ลำไส้ที่อักเสบมีการฟื้นตัวเร็วขึ้น

3. แก้ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา (เชื้อแคนดิดา) ได้ใกล้เคียงกับยาฆ่าเชื้อราแผนปัจจุบัน


4. แก้โรคกลาก และฮ่องกงฟุต จากฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา

5. แก้ตาอักเสบจากการติดเชื้อ เช่น เยื่อตาขาวอักเสบ กระจกตาดำอักเสบ

6. รักษาบาดแผล จากฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค และสรรพคุณในการลดอักเสบ และเร่งการสร้างเนื้อเยื่อใหม่น้ำผึ้งจึงใช้สมานบาดแผลชนิดต่างๆ เช่น แผลสด แผบถลอก แผลผ่าตัด ฝี แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แผลเบาหวาน แผลกดทับ (จากการนอนนาน ๆ ) แผลเรื้อรังต่างๆ เป็นต้น

7. บำรุงร่างกายนักกีฬา ให้พลังงานจากสารคาร์โบไฮเดรตที่ดีแก่นักกีฬา ทั้งก่อนเล่น ขณะเล่น และหลังเล่นกีฬา

ประโยชน์ในการรักษาโรค 


        บำรุงร่างกาย น้ำผึ้ง 3 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำอุ่นหรือน้ำผลไม้ เหมาะกับผู้เบื่ออาหาร เพิ่งฟื้นไข้ ร่างกายอ่อนเพลีย น้ำหนักลด ช่วงฟื้นกำลังได้เร็วขึ้นอดนอน น้ำผึ้ง 1 – 2 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำผลไม้ จะทำให้รู้สึกสดชื่นมีเรี่ยวแรง เหมาะสำหรับผู้ที่เคร่งเครียดอดนอน ทำงานหนัก และอ่อนเพลียยาอายุวัฒนะ น้ำผึ้ง ½ - 1 ช้อนโต๊ะ ดื่มทุกวัน เช้า และก่อนนอน ทำให้สุขภาพแข็งแรงนอนไม่หลับ น้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ ดื่มกินเวลาอาหารเย็น หรือก่อนนอน ช่วยให้หลับดี เพราะองค์ประกอบ ส่วนใหญ่ของน้ำผึ้งคือน้ำตาลเมื่อร่างกายได้รับน้ำตาลทันที ก็จะสร้างสารเคมีขึ้นมาชนิดหนึ่งในสมองซึ่งสารตัวนี้มีฤทธิ์กล่อมประสาท ทำให้ร่างกายสงบและหลับง่ายขึ้นไอ หลอดลมอักเสบ มีเสมหะ กระเทียม 1 –2 กลีบ น้ำมะนาว ¼ ลูก เกลือเล็กน้อย พิมเสนหรือการบูร 2-3 เกล็ด น้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ

        -ท้องอืด ท้องเฟ้อ น้ำผึ้ง ½ -1 ช้อนโต๊ะ น้ำขิงต้มเข้มข้น ½ ถ้วย เกลือเล็กน้อย ดื่มวันละ 3 เวลาหลังอาหาร

        -ท้องผูก น้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ ดื่มก่อนนอน น้ำผึ้งใหม่ ไม่ค้างปี มีน้ำตาบฟรักโตส ซึ่งมีฤทธิ์ เป็นยาระบายอ่อน ๆ ใช้แก้อาการท้องผูกในเด็กและผู้สูงอายุได้ดี

        -เด็กปัสสาวะ น้ำผึ้ง 1 ช้อนชา ไม่ผสมน้ำ ดื่มก่อนนอนทุกวัน อาการปัสสาวะรดที่นอนจะดีขึ้น และหายได้

        -ท้องเสียรุนแรง น้ำผึ้ง 1-2 ช้อนโต๊ะ ผสมนมให้เด็กดื่มประจำ ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียจากการถ่ายท้องรุนแรง อาเจียน เป็นลม หรือเสียเหงื่อมาก

         -เด็กแหวะนม น้ำผึ้ง ½ – 1 ช้อนโต๊ะ ผสมนมให้เด็กดื่มประจำ จะช่วยแก้อาการได้ เพราะในน้ำผึ้งมีน้ำย่อยนม และย่อยอาหารได้เป็นอย่างดี

         -กล้ามเนื้อเป็นตะคริว น้ำผึ้ง 2 ช้อนชา ดื่มทุกมื้ออาหาร อาการจะหายไปภายใน 1 สัปดาห์ เมื่อหายแล้ว ถ้าดื่มต่อไปเป็นประจำ จะป้องกันไม่ให้เป็น อีก ล้างแผล น้ำผึ้ง 1 ส่วน ผสมน้ำ 9 ส่วน ชะล้างแผล น้ำผึ้งมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน ๆ ช่วยฆ่าเชื้อโรคได้


         -แผลฝีมีหนอง หัวหอมแดง 2 หัว ตำให้ละเอียด ผสมน้ำผึ้ง พอกที่หัวฝี ทำให้ฝีแตกเร็ว หายเร็วขึ้น

         -แผลเรื้อรัง ใช้น้ำเกลือ หรือน้ำสุก (ที่เย็นแล้ว) ล้างแผลให้สะอาด แล้วใช้สำลีหรือผ้าพันแผลชุบน้ำผึ้งปิดบริเวณแผล จะช่วยให้มีเนื้อใหม่ขึ้นมาเร็วขึ้น เนื่องจากน้ำผึ้งทำให้เชื้อโรคฝ่อตายร่วมกับสารอินฮิบิน หรือ ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ในน้ำผึ้ง มีฤทธิ์ยับยั้งและทำลายเชื้อโรคได้

         -แผลไฟไหม้ ใช้น้ำผึ้งที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วทาที่แผล ช่วยลดการหลั่งน้ำเหลืองที่บาดแผล ลดอาการปวด ลดการติดเชื้อ ป้องกันการอักเสบ 

         -โรคกระเพาะ ดื่มน้ำผึ้ง 2 – 3 ช้อนโต๊ะ ขณะปวด ดื่ม 3 ช้อนโต๊ะ ก่อนนอนทุกคืน จะทำให้ทุเลาอาการปวด และหายจากอาการโรคกระเพาะได้

         -น้ำกระสายยา ยาไทยส่วนใหญ่มักใช้น้ำผึ้งเป็นน้ำกระสายยา เพื่อช่วยกลบรสยา และแต่งรส

         -ยาลูกกลอน ยาลูกกลอนนิยมใช้น้ำผึ้งผสมผงยา แล้วนำไปปั้นเป็นเม็ดกลม ๆ ช่วยให้ผงยาเกาะกันดีขึ้น

จากความรู้ที่ได้มะละกอ โยเกิร์ต และ น้ำผึ้ง เมื่อผสมกันในปริมาณที่เหมาะสมจึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่  3

วิธีดำเนินการ

 

ตารางปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน  25 สิงหาคม  2553 – 19 กันยายน  2553

 

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

สถานที่ทำกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

25 สิงหาคม 2553

- ร่วมกัน คิดหัวข้อการทำโครงงาน

   

-  ศึกษาข้อมูลและความรู้เรื่องโครงงาน

 จากหนังสือ

 

 

ห้องเรียน

 

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม

 

3 กันยายน 2553

-  แบ่งหน้าที่ในการทำงาน

ห้องเรียน 

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม

 

6  กันยายน 2553

-  ลงมือทำครีมพอหน้าสมุนไพร

- สมาชิกในกลุ่มทดลองใช้ และ นำไปทดลองกับกลุ่มทดลอง

บ้านเลขที่  2 หมู่ 11 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

 

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม

 

 

10- 14 กันยายน 2553

-  จัดพิมพ์รูปเล่มโครงงาน

    และสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม

บ้านเลขที่  2 หมู่ 11 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม

 

 

เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา

อุปกรณ์

ลำดับที่

อุปกรณ์

ปริมาณ

1.

เครื่องปั่นน้ำผลไม้

1

2.

แก้ว (ขนาดกลาง)

5  ใบ

3.

ช้อน (สำหรับคน)

5   คัน

 

 

วัสดุ

ลำดับที่

วัสดุ

ปริมาณ

1.

มะละกอ สุก

 800 กรัม

2.

โยเกิร์ต

500 กรัม

3.

น้ำผึ้ง

500  กรัม

 

วิธีทำครีมพอกหน้าสมุนไพร

 

1. นำมะละกอมาล้างให้สะอาด

2. หั่นมะละกอเป็น  4  เหลี่ยม 

3 นำลงไปปั่นในเครื่องปั่นน้ำผลไม้ 

4. นำโยเกิร์ต  500  กรัม ลงไปปั่นในเครื่องปั่นน้ำผลไม้ 

5. นำน้ำผึ้ง  500 กรัม ลงไปปั่นในเครื่องปั่นน้ำผลไม้  จนเป็นเนื้อเดียวกัน

6. เมื่อเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว ก็นำมาพัก และใส่ในอุปกรณ์ จากนั้นก็ทดลองนำไปใช้พอกบนใบหน้า ประมาณ  10  -  20  นาที  แล้ว ล้างออกด้วยน้ำสะอาด  จนใบหน้าสะอาด

 

 

วิธีทดลอง

1. นำมะละกอมาล้างให้สะอาด

2. หั่นมะละกอเป็น  4  เหลี่ยม 

3 นำลงไปปั่นในเครื่องปั่นน้ำผลไม้ 

4. นำโยเกิร์ต  500  กรัม ลงไปปั่นในเครื่องปั่นน้ำผลไม้ 

5. นำน้ำผึ้ง  500 กรัม ลงไปปั่นในเครื่องปั่นน้ำผลไม้  จนเป็นเนื้อเดียวกัน

6. เมื่อเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว ก็นำมาพัก และใส่ในอุปกรณ์ จากนั้นก็ทดลองนำไปใช้พอกบนใบหน้า ประมาณ  10  -  20  นาที  แล้ว ล้างออกด้วยน้ำสะอาด  จนใบหน้าสะอาด

 

 

 

 

 

 

ตารางปฏิบัติกิจกรรมทดลอง

 

บันทึกการทดลอง

 

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สถานที่ทำกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

10 กันยายน 2553

- นำครีมพอกหน้าไปทดลองกับกลุ่มทดลองซึ่งมีจำนวน 7 คน   โดยกลุ่มทดลอง
เป็นประชากรจาก หมู่ที่ 11 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

โดยใช้ครีมพอกหน้าสมุนไพร เป็นจำนวน 2 วัน  และกลุ่มผู้ทดลองได้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจกับกลุ่มทดลอง

 

หมู่ 11 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 

ผลการศึกษา

 

                จากการทำครีมพอกหน้าสมุนไพรและได้ไปทำการทดลองผลการทดลอง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  ผล ปรากฏว่า ในการทดลอง  จากผู้ใช้  จำนวน  7 คน  เป็นเวลา  2  วัน มีความพึงพอใจ และชอบ ในเรื่อง สี  กลิ่น และคุณสมบัติที่ช่วยทำให้ใบหน้านิ่มนวลและไม่แห้งกร้าน ของ ครีมพอกหน้าสมุนไพร รวมทั้ง  มีความพึงพอใจหลังจากการทดลองใช้ครีมพอกหน้า โยได้สอบถามส่วนผสม และวิธีการทำ  ครีมสมุนไพรพอกหน้า  รวมทั้งได้มีความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของมะละกอ  น้ำผึ้ง  และโยเกิร์ต  และวิธีการทำครีมสมุนไพร ไว้ใช้เองได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ

 

สรุปผลการศึกษา

 

การศึกษาการทำครีมพอหน้าสมุนไพร เป็นการนำเอาสมุนไพรใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 

อภิปรายผล

จากการทำครีมพอกหน้าสมุนไพรและได้ไปทำการทดลองผลการทดลอง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  ผล ปรากฏว่า ในการทดลอง  จากผู้ใช้  จำนวน  7 คน  เป็นเวลา  2  วัน มีความพึงพอใจ และชอบ ในเรื่อง สี  กลิ่น และคุณสมบัติที่ช่วยทำให้ใบหน้านิ่มนวลและไม่แห้งกร้าน ของ ครีมพอกหน้าสมุนไพร รวมทั้ง  มีความพึงพอใจหลังจากการทดลองใช้ครีมพอกหน้า โยได้สอบถามส่วนผสม และวิธีการทำ  ครีมสมุนไพรพอกหน้า  รวมทั้งได้มีความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของมะละกอ  น้ำผึ้ง  และโยเกิร์ต  และวิธีการทำครีมสมุนไพร ไว้ใช้เองได้ว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้เอง เพราะว่าสรรพคุณของสมุนไพร ที่อยู่ใกล้ตัว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ได้ดี  และมีราคาไม่แพง

 

ข้อเสนอแนะ

 

                1. สามารถใช้สมุนไพรอื่น ๆนำมาในการนำมาเป็นครีมพอกหน้าสมุนไพร ที่ช่วยให้ใบหน้าของผู้ใช้ ลดฝ้า  ลดสิว หรือทำให้ใบหน้าขาวใสและอื่น ๆได้

 

 

การนำไปใช้และเผยแพร่

 

                1. นำครีมพอหน้าสมุนไพรที่ช่วยในใบหน้าเนียนนุ่ม ชุ่มชื้น ไม่แห้งกร้าน ไปใช้ในตนเองครอบครัว และญาติพี่น้อง หรือ ผู้คนในชุมชน ได้ใช้ของที่มาจากธรรมชาติ  โดยสมุนเหล่านี้จะส่งผลที่ดีต่อสุขภาพของผู้ใช้

 

 

 

สารบัญ

 

                                                                                                                                                หน้า

คำนำ                                                                                                                                      ก

สารบัญ                                                                                                                                  ข

สารบัญตาราง                                                                                                                       ค

สารบัญรูปภาพ                                                                                                                    ง

กิตติกรรมประกาศ                                                                                                              จ

บทคัดย่อ                                                                                                                                ฉ

บทที่ 1  บทนำ                                                                                                                     1

                ที่มาและความสำคัญของโครงงาน                                                                  1

                วัตถุประสงค์ในการศึกษาโครงงาน                                                                1

                สมมุติฐานของการศึกษาโครงงาน                                                                  1

                ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง                                                                                                1

                ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                               2

                ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าโครงงาน                                                          2

บทที่ 2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                                              3             

บทที่ 3 วิธีดำเนินการ                                                                                                         8

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                         12

บทที่ 5 สรุป อภิปราย และ ข้อเสนอแนะ                                                                      13

บรรณานุกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญตาราง

 

ตารางที่ 

 

                1                                                                                                                             

                2                                                                                                                             

                3                                                                                                                             

 

 

 

 

สารบัญตารางภาพ

ภาพที่

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

 

 

 

cry

#57 By (49.230.118.16|49.230.118.16) on 2014-12-17 20:15

#56 By (101.51.143.201|101.51.143.201) on 2014-02-24 20:22

open-mounthed smile     สู้สู้    เเล้วนะ

#55 By เตย (124.120.185.12) on 2013-09-12 18:50

view just one! As i check out you! ' Easter egg hunts fill the calendarKids run to hunt Easter Eggs at Jaycee Fairgrounds in Alberta in March 2012. This search for ended up being don by simply Tuscaloosa's An individual Position. and for that reason said Jack port Rollins together with David Nelson through Cottontail, that a lot famous involving Easter records.

#54 By china168.biz/bbs/home.php?mod=space&uid=224233 (27.159.206.112) on 2013-09-01 20:25

??????? ?????? ?????????????????? | ???????????????????

#53 By art.ca/en/art/mksuppliers.php (120.37.234.57) on 2013-08-21 06:09

??????? ?????? ?????????????????? | ???????????????????

#52 By Toms Ballet Flats (120.33.216.137) on 2013-08-20 00:01

When there was just a few cut off activities, that will be several. Having said that, it doesn't look like the way it is.

#51 By Tiffany Co (137.175.68.193) on 2013-07-29 16:27

I am so grateful for your post.Thanks Again.

#50 By http://www.link898.com/ (219.136.100.117) on 2013-07-25 06:49

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#49 By Oakley Sunglasses Sale (103.7.57.18|27.159.254.234) on 2013-07-12 12:03

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#48 By Mont Blanc Wallet (103.7.57.18|27.159.254.234) on 2013-07-11 17:55

It's nice to get off to a quick start."Australian Matt Jones is at eight-under 132 and Steve Elkington and former.

#47 By lululemon sale outlet (103.7.57.18|119.166.183.76) on 2013-07-06 12:48

CROMWELL, Connecticut (Reuters) - Briton Justin Rose had another five-birdie run at TPC River Highlands and opened up a four-shot lead at the Travelers Championship on Friday.

#46 By lululemon sale (103.7.57.18|60.212.87.226) on 2013-07-04 15:40

Tannenbaum on the team's website (newyorkjets.com).Although contract terms were not announced, multiple local media sources reported the deal was worth $46 million for four years with $32 million guaranteed.

#45 By lululemon canada (103.7.57.18|1.63.159.24) on 2013-07-04 11:39

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#44 By MBT SLIPPERS (103.7.57.18|220.198.93.39) on 2013-06-15 18:03

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#43 By Chanel Purses (103.7.57.18|220.198.93.39) on 2013-06-15 18:03

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#42 By Burberry Outlet Online (103.7.57.18|220.198.93.39) on 2013-06-15 18:03

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#41 By MBT CLEARANCE (103.7.57.18|220.198.93.39) on 2013-06-15 18:03

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#40 By burberry scarf (103.7.57.18|220.198.93.39) on 2013-06-15 18:03

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#39 By chanel bags cheap (103.7.57.18|220.198.93.39) on 2013-06-15 18:03

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#38 By BANDAGE DRESSES HERVE LEGER (103.7.57.18|220.198.93.39) on 2013-06-15 18:03

Thanks-a-mundo for the blog.Really thank you! Will read on… maillot de foot pas cher http://maillotdefoot2013.blinkweb.com/

#37 By maillot de foot pas cher (103.7.57.18|202.105.62.240) on 2013-06-14 08:18

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#36 By teletubbies nursery rhymes (103.7.57.18|61.187.190.28) on 2013-06-14 01:03

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#35 By how to store suede boots (103.7.57.18|61.187.190.28) on 2013-06-13 23:04

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#34 By NIKE RUN FREE (103.7.57.18|114.235.203.12) on 2013-06-13 17:00

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#33 By HERMES SCARVES (103.7.57.18|114.235.203.12) on 2013-06-13 16:59

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#32 By Seo (103.7.57.18|114.235.203.12) on 2013-06-13 16:59

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#31 By nike free women (103.7.57.18|114.235.203.12) on 2013-06-13 16:59

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#30 By RAY BAN SUNGLASSES OUTLET (103.7.57.18|182.186.144.114) on 2013-06-13 00:14

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#29 By Chanel Handbags (103.7.57.18|182.186.144.114) on 2013-06-13 00:14

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#28 By HERVE LEGER OUTLET (103.7.57.18|182.186.144.114) on 2013-06-13 00:13

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#27 By jeffrey campbell foxy spike pink suede (103.7.57.18|61.187.190.28) on 2013-06-12 22:05

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#25 By Hermes Kelly Handbag (103.7.57.18|27.37.217.235) on 2013-06-12 11:41

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#26 By hermes purse (103.7.57.18|119.157.219.124) on 2013-06-12 11:41

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#24 By chanel outlet (103.7.57.18|27.37.217.235) on 2013-06-12 11:41

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#23 By CHEAP LOUIS VUITTON BAGS (103.7.57.18|60.249.242.173) on 2013-06-11 03:23

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#22 By Oakley Juliet Sunglasses (103.7.57.18|120.33.220.231) on 2013-06-10 17:12

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#21 By Oakley Sunglasses That Can Enhance the Attractiveness Of You (103.7.57.18|120.33.220.231) on 2013-06-10 16:58

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#20 By Oakley Juliet Sunglasses (103.7.57.18|120.33.220.231) on 2013-06-10 16:52

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#19 By BEATS BY DRE OUTLET (103.7.57.18|113.123.163.84) on 2013-06-10 10:54

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#18 By prada bags (103.7.57.18|113.123.163.84) on 2013-06-10 10:54

I like itttt:)

#17 By fake oakley sunglasses sale (103.7.57.18|37.59.29.107) on 2013-06-09 11:51

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#16 By POLO RALPH LAUREN (103.7.57.18|178.175.52.54) on 2013-06-09 02:58

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#15 By Cheap Vibram Five Fingers (103.7.57.18|178.175.52.54) on 2013-06-09 02:58

I really appreciate this post. I've been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You've made my day! Thx again!

#14 By oakley uk (103.7.57.18|37.59.29.107) on 2013-06-08 22:38

I take pleasure in, result in I discovered exactly what I was having a seek out. You've ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

#13 By michael kors bags (103.7.57.18|46.105.76.8) on 2013-06-08 20:17

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#11 By Lululemon Outlet (103.7.57.18|120.33.220.231) on 2013-06-08 19:27

โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า | บ้านความรู้ครูทิพย์

#10 By cheap ray ban sunglasses (103.7.57.18|120.33.220.231) on 2013-06-08 18:54

I seriously love your blog.. Excellent colors theme. Did you create this website yourself? Please reply back as Im looking to create my own personal website and wish to know where you got this from or what the theme is named. Kudos!

#9 By Nike Air Max Canada (103.7.57.18|46.105.228.173) on 2013-06-08 18:16

ENjpyiVK
ENjpyiVK http://www.3937sBh8uNqCtp5Y8fS2s8.com/
<a href="http://www.3937sBh8uNqCtp5Y8fS2s8.com/" title="ENjpyiVK">ENjpyiVK</a>

#6 By ENjpyiVK (103.7.57.18|1.170.178.150) on 2013-06-07 21:09

<a href="http://www.CL918Ot2T15f7BN8Y0LWsO.com/" title="pjLreWJD">pjLreWJD</a>
pjLreWJD
pjLreWJD http://www.CL918Ot2T15f7BN8Y0LWsO.com/

#8 By pjLreWJD (103.7.57.18|112.92.48.123) on 2013-06-07 21:09